Firmamızın vizyonu içerisinde, İş Sağlığı ve İş Güvenliği; Firmamızda 6331 Sayılı ”İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu” hakkında uygulama esaslarımız aşağıda olduğu gibidir;

1- OSGB Antlaşması yapılmış, ‘A’ sınıfı İSG uzmanı, İş Yeri Hekimi ve diğer sağlık personeli ataması İSG katip sistemi üzerinden yapılmıştır,

2- Risk analiz çalışmalarımız sahada ve merkez ofiste olmak üzere planlanmıştır, merkez ofis çalışmamız tamamlanmış, saha çalışmalarımız halen devam etmektedir.

3- Acil Eylem Planlarımız (ACEP) tamamlanmıştır.

4- İş başlangıç uyum, Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) eğitimlerimiz tüm çalışanlara verilmiştir.

5- İSG yıllık eğitimleri planlanmış olup düzenli olarak belli periyotlarla merkez ofiste İSG uzmanımız eşliğinde yönetici kadromuz da dâhil olmak üzere tüm personelimize verilmektedir.

6- Kişisel Koruyucu Donanımlarımız (KKD) tüm çalışanlarımıza verilmiştir