İş Sağlığı ve Güvenliği

Firmamızın vizyonu içerisinde, İş Sağlığı ve İş Güvenliği;

Firmamızda 6331 Sayılı ”İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu” hakkında uygulama esaslarımız aşağıda olduğu gibidir

 

  1. OSGB Antlaşması yapılmış, ‘A’ sınıfı İSG uzmanı, İş Yeri Hekimi ve diğer sağlık personeli ataması İSG katip sistemi üzerinden yapılmıştır,
  2. Risk analiz çalışmalarımız sahada ve merkez ofiste olmak üzere planlanmıştır, merkez ofis çalışmamız tamamlanmış, saha çalışmalarımız halen devam etmektedir.
  3. Acil Eylem Planlarımız (ACEP) tamamlanmıştır.
  4. İş başlangıç uyum, Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) eğitimlerimiz tüm çalışanlara verilmiştir.
  5. İSG yıllık eğitimleri planlanmış olup düzenli olarak belli periyotlarla merkez ofiste İSG uzmanımız eşliğinde yönetici kadromuz da dâhil olmak üzere tüm personelimize verilmektedir.
  6. Kişisel Koruyucu Donanımlarımız (KKD) tüm çalışanlarımıza verilmiştir.