Kuşlar her ne kadar doğanın kendine özgü eşsiz canlıları olsalar da, yaşam alanları ve alışkanlıkları insanla kesiştiği andan itibaren ve insan hayatı üzerinde olumsuz etki yapmaya başlamasıyla birlikte, mücadele edilmesi gereken canlı türü sınıfına girmektedir. Kuşlar tarafından taşınan mikroorganizmalar su kaynaklarına ve doğrudan gıdaya bulaşarak ciddi gıda zehirlenmelerine neden olurlar. Özellikle gıda işletmelerinde kemirgenler veya diğer haşere türleri kadar risk içerirler. Kuşlarla mücadele, diğer haşere mücadele yöntemlerinden oldukça farklıdır. Kuş Kontrol çalışmasının başlıca prensibi, zararlı olarak kabul edilen türün veya popülasyonun, istenmeyen alandan uzak tutulmasından ibarettir.

Endüstriyel Kuş Kontrol;

Fabrikalar, depolar gibi alanlarda kuş yuvalanmasının ve tünemesinin önlenmesini amaçlar. Kuş türüne ve popülasyonun yoğunluğuna bağlı olarak yukarıda sayılan yöntemlerden biri veya birkaçı birlikte kullanılabilir.

Kentsel Kuş Kontrol;

Genellikle şehirlerde, binalar üzerinde yuvalanan ve tüneyen kuş türlerine karşı uygulanan kontrol yöntemidir. Güvercinler başta olmak üzere martılar, kargalar, kırlangıçlar hedef türlerdir.